ruthumana.com
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು – ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟ
ಅಂಗಮಾಲಿ ಡೈರೀಸ್ , ಈ . ಮ. ಯೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಜೋ ಜೋಸ್ ಪೆಲ್ಲಿಸೆರಿ ಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ “ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು” ತನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಶೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ…