ruthumana.com
‘ಮ್ಯಾಕ್‌ಬೆತ್‌’ ಕೇಡಿಗೆ ‘ಲೇಡಿ’ಯೇ ಕಾರಣ?!
ಋತುಮಾನವು ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಕ್ಬೆತ್ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಮನುಷ್ಯ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ…