ruthumana.com
ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ – ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಇತಿಹಾಸ
ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ದುರಂತ ನಾಟಕ ‘ಮಾಕ್ಬೆತ್’ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ . ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬೆತ್ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್…