ruthumana.com
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ : ಬಿ.ಪಿ. ಮಂಡಲ್
ಮಂಡಲ್ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅಂಚಿನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಂಡಲ್. 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾ…