ruthumana.com
ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ : ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ತಿರುವು – ಭಾಗ ೨
ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ “ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ” ಯ ಕುರಿತಾಗಿ 9 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.…