ruthumana.com
ಬಿ. ವಿ. ಕಾರಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ : BV Karanth: Baba
ಲೇಖಕಿ ವೈದೇಹಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಾಬುಕೋಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾರಂತ ( ಬಿ. ವಿ . ಕಾರಂತ ) ಆತ್ಮಕತೆ “ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ” ಆಧರಿಸಿ Films Division – Ministry of Information and Broadcasting ನಿರ…