ruthumana.com
ಚಲನಚಿತ್ರ, ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ : ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ ಕ್ವೀನ್ (1994)
ಜೀವನಕಥನ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡೇವಿಡ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಪಾಲೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ…