ruthumana.com
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವಾದಗಳು – ಒಂದು ಹೊರಳು ನೋಟ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಗೆ ಇದೀಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಳಕೆಗೂ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಔಟ್ ಸೈಡರ್ ಆಗ…