ruthumana.com
ನಾತಿಚರಾಮಿ ಅಳ್ಳಕವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? – ಎರಡು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು : ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಕಹಿಯಾಗುವ ವಸ್ತುವಿದು.ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೂ ನೋಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು, ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವ. ಹಾಗೇ ನೋಡಿದರೆ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನು ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಕರೆದು, ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಾವು…