ruthumana.com
ನಾತಿಚರಾಮಿ – ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೨೦.೦೨.೨೦೧೯ ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಾತಿಚರಾಮಿ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕತೆಗಾರ್ತಿ ಅರ್ಪಣಾ ನಟರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು editor@ruthumana…