ruthumana.com
ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿ- ನೆನಪು- ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರ
ಈ ಜನವರಿ ೨೦ ಬಕುಲದ ಹೂಗಳ ಕವಿ ಸು.ರಂ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ೯೬ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. (೧೯೨೩ ಜನವರಿ ೨೦) ೨೦೧೭ ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಗಾರ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ …