ruthumana.com
ಒಂದಲ್ಲಾ  ಎರಡಲ್ಲಾ : ಹಬ್ಬಿದಾ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಇದು ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶದ ಚಿತ್ರ “ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ” ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರವಿಮರ್ಶೆ. ಋತುಮಾನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿನೆಮಾ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್…