ruthumana.com
ಟಿ . ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಪದಬಂಧ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಟಿ. ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಪದಬಂಧದ ವಿಜೇತರು ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಹಮತ . ವಿಜೇತರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪದಬಂಧದ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ,ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪದಬಂಧ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾ…