ruthumana.com
ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ : ‘Ants Among Elephants’ – ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಫಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
2017ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಸುಜಾತಾ ಗಿಢ್ಲಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ “Ants among Elephants : An Untouchable Family and the Making of Modern India” ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು . ಸದ್ಯ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ …