ruthumana.com
ಋತುಮಾನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅನುವಾದ ಲಭ್ಯ
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಜೆ ಎನ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಪೀಠ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು . ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ .…