ruthumana.com
ಲಾ ಪ್ಲು ಜೋಲಿ .. ಮಿಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಗರಿಗಂಗಳ ಚೆಲುವಿಯರ ಪೈಪೋಟಿ
“ಬಾ ಭ್ರಂಗವೇ ಬಾ, ವಿರಾಗಿಯಂದದಿ ಭ್ರಮಿಸುವಿ ನೀನೇಕೆ? ಕಂಪಿನ ಕರೆಯಿದು ಸರಾಗವಾಗಿರೆ ಬೇರೆಯ ಕರೆ ಬೇಕೆ?” ಸೂರ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದೂರದ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಮೇಘಗಳಮೇಲೆ ತೇಲಿಬಂದ ಲೊರೆನ್ ಅಂದು ನನ್ನೆದುರು ಬಂದಾಗ ಅನ್ನ…