ruthumana.com
ಮನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿಜಾಬ್ ಸರಿಸಿದಾಗ…
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು “ಹಿಜಾಬ್” .ಋತುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದ…