ruthumana.com
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಹಲವಾರು ಸಮಾನಾಸಕ್ತ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಋತುಮಾನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕಾಶನದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟವೂ ಸೇರಿದಂತೆ, …