ruthumana.com
ಬೇಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ’ ಕವಿತೆ
ಬೇಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಗೆ ಅವರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ಓದುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇರೇನಿದೆ ?. ಬೇಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಓದಿರುವ ‘ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ’ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ . ಇದು ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ (೧೯೫೬) ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲ…