rutheart.com
Tankefull og skrivetull
Cogito ergo sum Je pense, donc je suis… Jeg tenker, altså er jeg. Descartes, Descartes, min gode mann, hva mener du med det? På dager som disse, hvor jeg tenker mer enn før er jeg da MER enn …