rutheart.com
Maskert
Om noen hadde trodd at jeg ikke fantes, så hadde jeg ei.Bak masken, stoltheten og usikkerheten.Ingen våger vise.Om ingen hadde trodd, så var det likevel jeg.Ingen andre kunne.Ingen våger.Alle viser…