rutheart.com
Gråværsfugler
G r å v æ r s f u g l e r Gråværsfugler Akvarell/Watercolor/l’Aquarelle 23,0 x 10,5 cm Med is i magen og rufs i håret observerer jeg vindfillene som kastes rundt i plutselige skydrag mens fug…