rutheart.com
D for Door / Dør
Jeg husker et sitat fra da jeg var liten. Jeg tror det hang hjemme på veggen et sted i huset vårt. Det handlet om dører. Helt ordrett husker jeg det ikke, men det var noe sånn som at når én dør bli…