rustuyazgar.wordpress.com
Virane
Tahammülün fevkinde gelgitler, Takılmak zamanın dikenli tellerine Kalakalmak olduğu gibi, Kırık, dökük, delik deşik… Sığınmak sus pus Dalgakıransız sahillere, Kamçısı elinde dalgalar Vurdukça…