runoo1.com
93
Helvi Hämäläinen Laponské bílé noci IV Chudé nevěsty si do vlasů připevňují měsíc jako zlatý hřeben, děti k biřmování jako střemchy do bíla oděné k oltáři přináší chléb večerní z měsíční mouky upeč…