rumahfilsafat.com
Pengakuan Seorang Marxis-Zennist
Oleh Reza A.A Wattimena Di dalam filsafat, Marxisme adalah cinta pertama saya. Saya masih ingat buku tulisan Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx. Seingat saya, buku itu terbit pad…