rumahfilsafat.com
Facebook dan Gerakan Massa
Cogito April 2011 Oleh: Reza A.A Wattimena April 2011 buletin Cogito Fakultas Filsafat ingin membedah kaitan antara Facebook dan Gerakan Massa. Ada tiga tulisan. Yang pertama adalah tulisan berjudu…