rumahfilsafat.com
Menyingkap Ciri Estetik “Kekerasan” Media
Menyingkap Ciri Estetik “ Kekerasan” Media Suatu telaah Fenomenologis Reza A.A Wattimena[1] “Saya lebih takut pada sebuah pena daripada seratus meriam” Napoleon Abstract: The increase violence whic…