rubrikkristen.com
10 Hari Raya Israel Di Alkitab - RUBRIK KRISTEN
Di Alkitab, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mempunyai banyak hari raya. Hari raya-hari raya tersebut diperingati secara khusyuk atau dirayakan dengan hati yang gembira untuk suatu tujuan tertentu. Ada 10 hari raya Israel di Alkitab.