rtvpendimi.com
Shteti që nuk e do dijen - Rtv Pendimi
Nuk do mend se arsimi dhe dija, edukata dhe morali janë bazat kryesore të formësimit të një individi e familjeje e prej aty më pas edhe ndërtimit të shtetit. Ndaj absolutisht nuk ka mundësi të jetë i barabartë ai që di, mëson, lexon e studion, me atë që nuk e...