rtvpendimi.com
Kontribo edhe ti për ndërtimin e xhamisë “Bashkimi” në Linz të Austrisë - Rtv Pendimi
Thotë Allahu i Madhëruar: “E drejtë e përkujdesjes së xhamive të All-llahut është vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së mbramë, që falë namazin, jep zekatin e nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë)”. (Tewbe, 18)...