rtvpendimi.com
E BUKUR ËSHTË DASHURIA, ATËHERË KUR E GJEN ATË QË E MERITON - Rtv Pendimi
E bukur është të dëgjosh atë që është me ty dhe në prezencën tënde të thotë i dashuri im, mirëpo më e bukur është të dëgjosh se të thotë ashtu, kur ti nuk je prezent. E bukur është të luash rolin e të qenët i dashur që ta përfitosh zemrën...