rtvpendimi.com
Dr . Gëzim Kelmendi - Rtv Pendimi
Dr.Gëzim Kelmendi ka lindur me 8 Nëntor të vitit 1979, në qytetin e Pejës. Dr.Gëzim Kelmendi rrjedh nga një familje intelektuale. Babai, nëna dhe halla e tij që të tre veteran të arsimit në qytetin e Pejës, rritën, edukuan dhe e shkolluan Gëzimin. Dr.Gëzim Kelmendi është i martuar dhe ka dy vajza e...