rtechblog.wordpress.com
כמה מכרזים חדשים – ממ"י ומפ"י
רשות מקרקעי ישראל פרסמה השבוע מכרז להקמת אתר על גבי GovX2010. מרכז מיפוי ישראל (מפ"י) פרסם השבוע מכרז לשדרוג ותחזוקה של אתר האינטרנט של המרכז.…