rssthlm.wordpress.com
Rädda Järvafältet!
Sällan eller aldrig har så många själva greppat mikrofonen för att säga ifrån som under söndagens starka protestmöte på Husby gård mot byggplanerna på en ny bilväg och 700 bostäder längs Husbys kan…