rssthlm.wordpress.com
Hur fortsätter kampen mot vinster i välfärden?
Av Arne Johansson Torsdagen den 7 juni röstade SD och de borgerliga Allianspartierna i skön förening ned Reepalu-propositionen om ett vinsttak på statslåneräntan plus sju procent av operativt kapit…