rssthlm.wordpress.com
”Vi står inte inför en vårdkris, vi är mitt i den”
Den allt mer alarmerande krisen inom vården verkar inte ha någon ände i sikte. Överbeläggningar, platsbrist, utbränd personal och att patientsäkerheten inte kan garanteras har blivit vardagsmat i v…