rssthlm.wordpress.com
Inga fler privatiseringar av våra sjukhus
Privatiseringar av sjukhus har återigen blivit en stridsfråga. Alliansen, som styr Stockholms läns landsting, vill återigen privatisera ett helt akutsjukhus och även de facto-privatisera sjukvård g…