rssthlm.wordpress.com
Resursskolor utan resurser
Manifestation mot attacken på barn med behov av särskilt stöd: ”På resursskolorna har lärarna sagt ’Vet du vad ditt barn KAN?’ istället för ’Vet du vad ditt barn inte kan?’, som vi får höra på andr…