rssthlm.wordpress.com
Bilder från Välfärd utan Vinst-demonstrationen!
Foto: Max Karlsson