rsmok.wordpress.com
ઘમ્મર વલોણું-૫૧
ઘમ્મર વલોણું-૫૧ તારીખયાનું છેલ્લું પાનું ફાડ્યું કે મારો હાથ સ્થિર થઇ ગયો. રોજ તો હું પાનું ફાડીને સીધો એને કચરા પેટી ભેગી કરી દેતો હોય છું. મનમાં વિચાર આવ્યો કે ઓહો એક વર્ષ પૂરું થયું. પાછળ નજર કર…