rsalafy.wordpress.com
Artikel ke-3: ‘Abdullah bin Saba’ Bukan Tokoh Fiktif
Oleh: Muhammad Ashim bin Musthafa Para ahli hadits dan para penulis kitab al-Jarh wa at-Ta’dil1, para penulis sejarah serta penulis kitab-kitab tentang aliran-aliran telah sepakat tentang keberadaa…