rozsa.sk
Marketingové triky alebo 3 ciele správne nastaveného marketingu firmy
Kedy vás naposledy dostali na marketingové triky? Že už ani nenadávate? Veď marketing je od toho? Dovolím si tvrdiť, že nie.