rottisvatte.wordpress.com
Hur kunde jag förväxla husse med ett vildsvin?
Plusgrader och svag vind men råkallt. Denna gång fick spåren korsa varandra. Konny’s vildsvins spår korsade Evas rådjursspår. Vid slutet hade vildsvinsskånken en vänstervinkel och Konny gick …