rotterdamagency.nl
Privacy - Rotterdam Agency
Privacyverklaring Rotterdam Agency Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Rotterdam Agency acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: wij duidelijk vermelden …