rotary-karlovac.hr
Novo vodstvo RC Karlovac
Privatni poduzetnik Marko Marković novi je predsjednik Rotary klub Karlovac. Predsjednički lanac preuzeo je od vinara Josipa Vrbaneka koji je tu časnu dužnost obnašao godina dana. Od mladog novog predsjednika Markovića te novoimenovanog Upravnog odbora koji djeluje u sastavu: Darko Capan (prvi dopredsjednik), Davorin Katušin (drugi dopredsjednik), Zijad Smajić (tajnik), Vladimir Samaržija (rizničar) i Ivan