rotary-karlovac.hr
STIPENDIRANJE NADARENIH UČENIKA I STUDENATA
Nakon uspješnog okončanja projekta razminiranja, Rotary klub Karlovac svoju je stratešku aktivnost u posljednjih nekoliko godina usmjerio na potporu strukovnoj edukaciji mladih s područja Karlovačke županije, naročito vodeći računa o kadrovskim potrebama lokalnog gopodarstva. S tim ciljem pri Klubu je osnovan Fond za stipendiranje nadarenih učenika i studenata slabijeg materijalnog statusa. Do sada su dodijeljene