rotary-karlovac.hr
ROTARY RAZMINIRANJE KARLOVCA
U sklopu humanitarnih aktivnosti R.C. Karlovac, Projekt razminiranja Karlovca je zasigurno jedan od najvećih donacijskih projekata ostvaren do sada u Karlovcu. U vrijeme predsjedničkog mandata R.C. Karlovac prijatelja Ive Tudića, a za posjete guvernera Rotary distrikta 1910. dr. Ernsta Schoffmanna dogovoren je prvi projekt razminiranja željezničkog mosta, prijelaza vodoopskrbnog cjevovoda ispod rijeke Kupe kao i dijela