roseramills.com
Antologia "Poetes de l'Ebre" | Roser Amills, escritora mallorquina en Barcelona
Antologia 2010, de “Poetes de L’Ebre”. El Grup publica (en format paper) anualment un recull de poemes dels seus membres des del seu inici al 1999.
Roser Amills