rosatraktor.com
Sex med barn är den snabbast växande illegala verksamheten i världen.
Barn, unga flickor – så små som 9 år – köps och säljs för sex världen över, även i Sverige. Den genomsnittliga åldern för en flicka som säljs för sex är nu 13 år. Det här är den smutsig…